Logo Rudnik Gmina

Pomoc Społeczna

Adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rudnik 64

22-330 Rudnik

Tel/fax  0-84 684-11-24

 

Kierownik GOPS – Katarzyna Szewczyk

Główna Księgowa - Monika Melanowska

Specjalista Pracy Socjalnej – Beata Kozłowska

Starszy Pracownik Socjalny – Jolanta Jaremek

Referent do Spraw Świadczeń Wychowawczych 500+  - Ewa Brych

Asystent Rodziny - Agata Szczepańska

Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – prowadzą pracownicy ośrodka

 

Podstawową instytucją zajmującą się pomocą społeczną jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku. Świadczy on usługi z zakresu:

a) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;

b) praca socjalna

c) prowadzenie i rozwój niezbdnej infrastruktury socjalnej;

d)analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

e) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;     

f) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.                                  

Świadczenia z pomocy społecznej obejmują różnego typu zasiłki oraz świadczenia niepieniężne i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobyt w domu pomocy społecznej.

Zasadniczym aktem prawnym określającym zadania GOPS z zakresu świadczeń rodzinnych i sposób ich realizacji jest ustawa z dnia 28.11.2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz akty wykonawcze do tej ustawy. 

Zadania w tym zakresie mają charakter zlecony gminie i obejmują prowadzenie postepowania w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz wypłacanie tych świadczeń. Świadczenia rodzinne obejmują różnego rodzaju zasiłki.

Są to : 

1.Zasiłki rodzinne oraz dodatki do tych zasiłków z tytułu:

a) wielodzietności, 

b) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

c) urodzenia dziecka,

d) samotnego wychowania dziecka,

e) rozpoczęcia roku szkolnego,

f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

g) opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego,

2.Świadczenia opiekuńcze:

a) zasiłek pielęgnacyjny,

b) świadczenie pielęgnacyjne,

3.Zaliczki alimentacyjne:

a) od 01.09.2008 roku Fundusz alimentacyjny. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA  REALIZACJI PROGRAMU  POPŻ 2017 :

EFEKTY REALIZACJI POPŻ PODPROGRAM 2017

Efekty realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

 

2019 ROK

1) Informacja

Gmina Rudnik / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku we współpracy
z Powiatem Krasnostawskim / Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie realizuje Projekt : „Aktywni i samodzielni”


2) Ogłoszenie

 

3) Informacja

Dokumeny, informacje o programie :

1. Oświadczenie - do wypełnienia

2. Objaśnienie

3. O programie - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

Więcej informacji  o programie na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej :

https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-spoleczna

 

 

 

Wojt Gminy Zaprasza

Paweł Kucharczyk 

Godziny przyjęć interesantów:

W każdy wtorek w godz:

7:30 - 15:30 


 

URZĄD GMINY RUDNIK  

Rudnik 71 

22-330 Rudnik

tel/fax: 84 6841123

e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl

www.rudnik.gmina.pl

 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.