Logo Rudnik Gmina

Biblioteka Publiczna

 

 

 

Adres:                                                                                                                                            

Gminna Biblioteka Publiczna                                                                                        

Rudnik 64, 22-330 Rudnik                                                                                               

Tel. (84) 684-11-11  e-mail: bprudnik@poczta.onet.pl

Biblioteka Publiczna Gminy Rudnik działająca jako instytucja kultury obejmuje zasięgiem głównie mieszkańców gminy Rudnik, ale nie tylko. Z placówki korzystają również mieszkańcy innych pobliskich gmin. Biblioteka jest jedyną placówką biblioteczną na terenie gminy.

Biblioteka powstała w 1957 roku.

 

Główne kierunki działania i najważniejsze zadania:

1.Służenie społeczności lokalnej poprzez upowszechnianie wiedzy i dorobku kultury za pośrednictwem książki i czasopisma oraz Internetu, dlatego też kładzie się coraz większy nacisk na edukację i usługi informacyjne biblioteki.

2.Wzbogacenie księgozbioru biblioteki w nowości wydawnicze z uwzględnieniem dezyderatów czytelniczych oraz bieżącą selekcję   księgozbioru.

3.Upowszechnianie literatury popularno - naukowej oraz literatury pięknej  o wysokich walorach artystycznych.

4. Rozwijanie i unowocześnianie działań służących upowszechnianiu książki i czytelnictwa przy współpracy ze szkołami działającymi na terenie gminy.

Stan księgozbioru biblioteki wynosi 19014 woluminów. Biblioteka zarejestrowała 700 czytelników, liczba wypożyczeń wynosi 1 5879 woluminów na zewnątrz , ilość książek udostępnionych na miejscu wynosi 7037 woluminów.

 

Przeważającą część czytelników stanowi młodzież ucząca się, dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Corocznie wzrasta liczba osób studiujących,  dużą grupę stanowią czytelnicy dorośli, pomimo że gmina jest typowo rolnicza, to  w okresie zimowym liczba czytelników wzrasta.

 

Biblioteka posiada 4 stanowiska komputerowe z czego 3 „ ikonowe " udostępniane są dla użytkowników biblioteki. Co rocznie z komputerów  korzysta około 1000 osób. Liczba osób korzystających z komputerów  i Internetu wzrasta. Przy każdym komputerze jest drukarka. 

Biblioteka posiada sprzęt do kserowania i skanowania dokumentów.

 

Placówka stara się w miarę swoich środków finansowych zaspokajać potrzeby czytelnicze poprzez zakup nowości wydawniczych, stara się  sprostać potrzebom czytelniczym dzieci i młodzieży, studentów jak również czytelnika dorosłego. Zauważa się wzrastające zapotrzebowanie na literaturę  popularno - naukową i naukowa poprzez zwiększającą się corocznie liczbę osób studiujących.

 

Biblioteka w szczególności obsługuje młodzież gimnazjalną, dlatego też służy wszelką pomocą udostępniając młodzieży komputery oraz pomaga w doborze literatury. 

 

Biblioteka prowadzi prace kulturalno-oświatowe poprzez organizowanie wystawek nowości wydawniczych, recenzje ciekawych książek, gazetki i wystawki tematyczne dotyczące rocznic literackich z kalendarza rocznic na cały rok. Prowadzi konkursy czytelnicze popularyzujące książkę dla dzieci i młodzieży. Prowadzona jest akcja czytelnicza najmłodszych dzieci. Najważniejszymi partnerami biblioteki są uczniowie szkół , dzieci i młodzież, studenci. Dlatego też główne kierunki działania skierowane są na tę grupę czytelników aby w pełni zaspokoić ich potrzeby i zainteresowania.

Biblioteka Publiczna Gminy Rudnik przystąpiła do programu dotacyjnego Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2013. Instytut Książki po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie przekazał środki finansowe w wysokości  12000 zł.    

Otrzymaną kwotę przeznaczyliśmy na zakup trzech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.   

Nowoczesna baza komputerowa znacznie poprawi  jakość  korzystania z komputerów, usprawni czynności związane z obsługą użytkownika oraz ułatwi czytelnikom dostęp do bazy danych biblioteki. Skatalogowany zbiór biblioteczny będzie dostępny on-line.  Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie: www.bibliotekaplus 

Klauzula RODO na Facebook

Wojt Gminy Zaprasza

Paweł Kucharczyk 

Godziny przyjęć interesantów:

W każdy wtorek w godz:

7:30 - 15:30 


 

URZĄD GMINY RUDNIK  

Rudnik 71 

22-330 Rudnik

tel/fax: 84 6841123

e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl

www.rudnik.gmina.pl

 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.