Logo Rudnik Gmina

Koło Gospodyń Wiejskich "Źródła Werbki"

Koło Gospodyń wiejskich „ Źródła Werbki ” to samodzielne, samorządne i trwałe zrzeszenie osób fizycznych działające w sołectwach  Kaszyby, Mościska, Równianki, Wierzbica na terenie Gminy Rudnik.

Jest niezależne od organów administracji publicznej i innych jednostek organizacyjnych, opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Samodzielnie określa swoje cele, program działania, strukturę organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące prowadzonej działalności.

 

 Siedzibą KGW będzie budynek remizy OSP w Równiankach.

 

 

Zarząd KGW:

 

1.Przewodnicząca – Agnieszka Dudzińska – tel. kontaktowy  605396253

2. Zastępca Przewodniczącej – Emilia Kalita

3. Skarbnik – Barbara Zając

4. Członek – Sylwia Łata

5. Członek – Anna Mróz

6. Członek – Monika Radecka 

 

 

Komisja Rewizyjna :

 

1.Przewodnicząca – Mariola Łata

2. Członek – Danuta Dłużniewska

3. Członek – Aneta Korkosz 

 

 

 

Głównymi celami działalności KGW są:

 

 

1)  reprezentowanie interesów społeczno- zawodowych kobiet wiejskich oraz ich rodzin 

2)  działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

3)  aktywizacja zawodowa kobiet

4)  działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

5)  działalność kulturalna i wspieranie tradycji narodowej

6)  działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu

7)  działalność promująca zdrowy tryb życia

8)  działalność promująca sztukę kulinarną i potrawy regionalne

9)  działalność w zakresie ochrony środowiska , w tym promowanie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego

10)  działalność w zakresie wspierania inicjatyw społecznych

11)  pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

12)  wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

13)  wspieranie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży

14)  pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych 

15)  działalność w zakresie ochrony zdrowia

16)  działalność w zakresie kultu religijnego

17)  działalność naukowa, naukowo techniczna, w tym rozpowszechnianie publikacji naukowych i naukowo-technicznych

18)  upowszechnianie krajoznawstwa i agroturystyki

 

Wojt Gminy Zaprasza

Paweł Kucharczyk 

Godziny przyjęć interesantów:

W każdy wtorek w godz:

7:30 - 15:30 


 

URZĄD GMINY RUDNIK  

Rudnik 71 

22-330 Rudnik

tel/fax: 84 6841123

e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl

www.rudnik.gmina.pl

 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.