Logo Rudnik Gmina

Energia Przyjazna środowisku w gminie Rudnik - NOWY NABÓR

 

Gmina Rudnik złożyła wniosek na dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych.

Strona konkursu RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19, 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania

 

Rudnik, dnia 24 kwietnia 2019 roku

 

 Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Rudnik, że Gmina przystąpiła do prac przygotowawczych związanych ze złożeniem wniosku, celem pozyskania środków finansowych na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu energii odnawialnej z kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła, w ramach Osi Priorytetowej 4: Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

 1. Zasady uczestnictwa w projekcie zawarte są w załącznikach do niniejszego zawiadomienia. Wstępny szacowany koszt do poniesienia przez właściciela nieruchomości za montaż jednego zestawu instalacji na budynku mieszkalnym wynosi:
 1. Kolektory słoneczne – od 2 500,00 zł do 3 000,00 zł
 2. Panele fotowoltaiczne – od 4 000,00 zł do 5 000,00 zł
 3. Pompy ciepła - od 7 000,00 zł do 9 000,00 zł

Ponadto informuję, że od dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy odprowadzić podatek VAT w wysokości 8% (montaż instalacji na budynku mieszkalnym) lub 23 % (montaż instalacji na gruncie lub budynku gospodarczym).

Podatek od dotacji pokrywa użytkownik – właściciel budynku. Energia z instalacji solarnych, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Ostateczna wysokość kosztów do poniesienia przez właściciela budynku mieszkalnego zostanie ustalona w umowie pomiędzy uczestnikiem projektu a Gminą Rudnik, po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie oraz po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. W projekcie mogą brać udział właściciele budynków, którzy nie uczestniczą w projekcie montażu instalacji solarnych w ramach projektu pn. „Energia słoneczna w gminie Rudnik - czyste środowisko”.
 2. Program działania w zakresie realizacji projektu przedstawia się następująco:
 • zebranie od właścicieli budynków mieszkalnych deklaracji wraz z ankietą: od dnia 25 kwietnia do dnia 15 maja 2019 roku,
 • wykonanie projektów, podpisanie umów z uczestnikami projektu, opracowanie studium wykonalności projektu i złożenie wniosku: lipiec–wrzesień 2019 roku,
 • w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, realizacja: lata 2020-2021.
 1. Biorąc powyższe pod uwagę, osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie i dostarczenie deklaracji wraz z ankietą do Urzędu Gminy Rudnik (pokój nr 5) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2019 roku.
 2. W przypadku zgłoszenia się większej ilości właścicieli budynków, niż możliwości Gminy i ograniczenia projektowe, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie losowanie. Osoby, które dostarczą ankiety po wskazanym terminie, wpisywane będą na listę rezerwową projektu.

 

Formularz deklaracji i ankiety oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej: www.rudnik.gmina.pl w zakładce „Energia przyjazna środowisku w gminie Rudnik - NOWY NABÓR”, w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Rudnik oraz u sołtysów w poszczególnych miejscowościach. Szczegółowych informacji na powyższy temat udziela Andrzej Gołąb – Zastępca Wójta Gminy Rudnik, tel. (84) 684 11 23.

 

      WÓJT            

                                                                                                             GMINY RUDNIK   

                                                                                           /-/ Paweł Kucharczyk 


DOKUMENTY DO POBRANIA:

EFRR

Wojt Gminy Zaprasza

Paweł Kucharczyk 

Godziny przyjęć interesantów:

W każdy wtorek w godz:

7:30 - 15:30 


 

URZĄD GMINY RUDNIK  

Rudnik 71 

22-330 Rudnik

tel/fax: 84 6841123

e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl

urząd czynny:
pon.-pt. 7:30-15:30

 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.