dzisiaj jest: 23 czerwca 2017. imieniny: Wanda, Józef, Albin
wersja polska 
Aktualności Ogłoszenia
Zaproszenie na XXX obrady Sesji Rady Gminy Rudnik
Zaproszenie na obrady XXX Sesji Rady Gminy Rudnik

Przewodniczący Rady Gminy Rudnik zaprasza na obrady XXX Sesji Rady Gminy , która odbędzie się w dniu 20 kwietnia  2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku. Początek sesji o godzinie 900.

Porządek Sesji:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 23.03.2017r. i 28.03.2017r.

4.    Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami Rady.

5.    Interpelacje i wnioski radnych.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2017 rok.

8. Uchwalenie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 -  2020.

9. Przedstawienie skargi JK na bezczynność Wójta.

10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

11.  Sprawy różne.

12.  Zakończenie sesji.

« powrót