dzisiaj jest: 23 czerwca 2017. imieniny: Wanda, Józef, Albin
wersja polska 
Biblioteka Publiczna

Adres:                                                                                                                                            Gminna Biblioteka Publiczna                                                                                        Rudnik 64, 22-330 Rudnik                                                                                               Tel. (84) 684-11-11  

Biblioteka Publiczna Gminy Rudnik działająca jako instytucja kultury obejmuje zasięgiem głównie mieszkańców gminy Rudnik, ale nie tylko. Z placówki korzystają również mieszkańcy innych pobliskich gmin. Biblioteka jest jedyną placówką biblioteczną na terenie gminy.                                                                                                                                   Biblioteka powstała w 1957 roku.

Główne kierunki działania i najważniejsze zadania:

1.Służenie społeczności lokalnej poprzez upowszechnianie wiedzy i dorobku kultury za pośrednictwem książki i czasopisma oraz Internetu, dlatego też kładzie się coraz większy nacisk na edukację i usługi informacyjne biblioteki.

2.Wzbogacenie księgozbioru biblioteki w nowości wydawnicze

z uwzględnieniem dezyderatów czytelniczych oraz bieżącą selekcję   księgozbioru.

3.Upowszechnianie literatury popularno - naukowej oraz literatury pięknej

o wysokich walorach artystycznych.

4. Rozwijanie i unowocześnianie działań służących upowszechnianiu książki

  i czytelnictwa przy współpracy ze szkołami działającymi na terenie gminy.

Stan księgozbioru biblioteki wynosi 19014 woluminów. Biblioteka zarejestrowała 700 czytelników, liczba wypożyczeń wynosi 1 5879 woluminów na zewnątrz , ilość książek udostępnionych na miejscu wynosi 7037 woluminów.

Przeważającą część czytelników stanowi młodzież ucząca się, dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Corocznie wzrasta liczba osób studiujących,  dużą grupę stanowią czytelnicy dorośli, pomimo że gmina jest typowo rolnicza, to  w okresie zimowym liczba czytelników wzrasta.

Biblioteka posiada 4 stanowiska komputerowe z czego 3 „ ikonowe " udostępniane są dla użytkowników biblioteki. Co rocznie z komputerów  korzysta około 1000 osób. Liczba osób korzystających z komputerów  i Internetu wzrasta. Przy każdym komputerze jest drukarka.    Biblioteka posiada sprzęt do kserowania i skanowania dokumentów.

Placówka stara się w miarę swoich środków finansowych zaspokajać potrzeby czytelnicze poprzez zakup nowości wydawniczych, stara się  sprostać potrzebom czytelniczym dzieci i młodzieży, studentów jak również czytelnika dorosłego. Zauważa się wzrastające zapotrzebowanie na literaturę  popularno - naukową i naukowa poprzez zwiększającą się corocznie liczbę osób studiujących.

Biblioteka w szczególności obsługuje młodzież gimnazjalną, dlatego też służy wszelką pomocą udostępniając młodzieży komputery oraz pomaga w doborze literatury.

Biblioteka prowadzi prace kulturalno-oświatowe poprzez organizowanie wystawek nowości wydawniczych, recenzje ciekawych książek, gazetki i wystawki tematyczne dotyczące rocznic literackich z kalendarza rocznic na cały rok. Prowadzi konkursy czytelnicze popularyzujące książkę dla dzieci i młodzieży. Prowadzona jest akcja czytelnicza najmłodszych dzieci. Najważniejszymi partnerami biblioteki są uczniowie szkół , dzieci i młodzież, studenci. Dlatego też główne kierunki działania skierowane są na tę grupę czytelników aby w pełni zaspokoić ich potrzeby i zainteresowania.

Biblioteka Publiczna realizuje projekt - 2013r.

Biblioteka Publiczna Gminy Rudnik przystąpiła do programu dotacyjnego Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2013. Instytut Książki po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie przekazał środki finansowe w wysokości  12000 zł.   

Otrzymaną kwotę przeznaczyliśmy na zakup trzech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.  

Nowoczesna baza komputerowa znacznie poprawi  jakość  korzystania z komputerów, usprawni czynności związane z obsługą użytkownika oraz ułatwi czytelnikom dostęp do bazy danych biblioteki. Skatalogowany zbiór biblioteczny będzie dostępny on-line.  Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie: www.bibliotekaplus