dzisiaj jest: 23 czerwca 2017. imieniny: Wanda, Józef, Albin
wersja polska 
Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Rudnik

Na terenie gminy Rudnik działa  8  jednostek ochotniczej straży pożarnej liczących łącznie 120 druhów. Jednostka OSP Rudnik jest zrzeszona w systemie KSRG.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy -  integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń; system ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilno-prawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.
  • Prezesem Gminnego Zarządu OSP jest : druh Tadeusz Zdunek
  • Gminnym Komendantem OSP jest : druh Marek Jarosz 
Jednostki OSP:
1. OSP Rudnik
2. OSP Płonka
3. OSP Bzowiec
4. OSP Mościska
5. OSP Kaszuby
6. OSP Maszów
7. OSP Suche Lipie
8. OSP Joanin
Jednostki swoim zasięgiem obejmują teren całej gminy, chroniąc w podstawowym stopniu mieszkańców przed zagrożeniami pożarowymi.

Oprócz działalności zmierzającej do zapobiegania pożarom i pomocy w klęskach żywiołowych na terenie gminy, strażacy również czynnie uczestniczą corocznie w zawodach sportowo – strażackich, które przyczyniają się do poprawy jakości ich przygotowania do niesienia pomocy ludziom. Również biorą udział w świętach kościelnych takich jak : odpusty czy dożynki , znakomicie je upiększając.  

W stan wyposażenia bojowego OSP wchodzi 4 samochody bojowe w tym 3 ciężkie,15 motopomp, węże ssawne , tłoczące.
90 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku - 19 czerwca 2016r.

W dniu 19 czerwca 2016 roku odbyła się uroczystość 90 – cio lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku.

 Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele św. Marka w Rudniku,  którą sprawowali: Ks. Henryk Kozyra Powiatowy Kapelan Państwowej Straży Pożarnej i Policji w Krasnymstawie, Ks. Kazimierz Zaręba Proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Marka w Rudniku.

Podczas uroczystości poświęcony został nowo zakupiony samochód lekki do akcji ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w  Rudniku.

W uroczystościach wzięli udział goście, między innymi:

ØKomendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie - bryg.mgr inż. Dariusz Pylak

ØStarosta krasnostawski – Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP - druh Janusz Szpak

ØZastępca Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP – druh Zbigniew Ostrowski

ØWładze Gminy Rudnik

ØDruhowie OSP w Rudniku  oraz druhowie z  jednostek  z terenu gminy

ØMieszkańcy.

W czasie uroczystości odznaczeni zostali druhowie z OSP Rudnik

Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

- druh  Edward Bojarski

 Złotym medalem za zasługi dla Pożarnictwa:

- druh  Ryszard Pszenniak

 Srebrnym medalem  za zasługi dla Pożarnictwa:

- druh   Bolesław Domina    

- druh   Zdzisław Kowalczyk

- druh   Mirosław Bojarski

- druh   Tadeusz Zdunek

Brązowym medalem  za zasługi dla Pożarnictwa:

- druh   Jan Cieślak

- druh   Jerzy Jarosz

- druh   Mateusz Bojarski

  Odznaką  Strażak Wzorowy :

- druh   Hubert Jarosz

- druh   Radosław Stryjek

- druh   Marta Stępień

- druh   Emilia Bojarska

- druh   Michał Jarosz

- druh   Maciej Piasecki

- druh   Małgorzata Bojarska

Zdjęcia z uroczystości :

55 lecie OSP Suche Lipie - 08 czerwca 2014r.

Wręczenie sztandaru dla OSP Rudnik - 5 maj 2013r.

 5 maja 2013 roku podczas Mszy świętej przy Remizie strażackiej w Rudniku , odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku .

Poświęcenia sztandaru dokonał Proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Marka  w Rudniku Ksiądz Kazimierz Zaręba.

Uroczystego przekazania sztandaru dokonał Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP druh Janusz Szpak.

W uroczystościach wzięli udział goście, między innymi :

- Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie - mł.bryg.mgr inż. Zbigniew Bojarczuk

- I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie mł.insp. mgr Ireneusz Wojewoda

- Starosta krasnostawski – Janusz Szpak

- Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w  Izbicy – Marcin Wojewoda

- Władze Gminy Rudnik

- Druhowie OSP z terenu gminy Rudnik

- mieszkańcy.

X zjazd ZG ZOSP RP - Rudnik 28 czerwiec 2011r.

X Zjazd ZG ZOSP RP -  Rudnik 28 czerwca 2011r.

W dniu 28 czerwca odbył się X zjazd ZG ZOSP RP w Rudniku.  W wyniku wyborów ponownie Prezesem Zarządu został  wybrany druh Tadeusz Zdunek.  Po wieloletniej pracy Komendant Gminnej Straży OSP druh Stanisław Antoszek złożył rezygnację z pełnionej funkcji.  Nowo wybranym Komendantem Gminnym OSP został  druh Marek Jarosz.  W zjeździe uczestniczyli Komendanci, zastepcy  jednostek OSP z terenu Gminy. Uczestniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie mł.bryg. Dariusz Pylak.

Zawody sportowo pożarnicze

Zawody Sportowo – Pożarnicze Rudnik  22  maj 2011r.

22 maja o godz.13-tej na boisku sportowym w Rudniku odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze.

W zawodach udział wzięło 20 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin: Gorzków, Rudnik i Żółkiewki.

Zmagania toczyły się pod czujnym okiem sędziów, na co dzień zawodowych strażaków z Państwowej Straży Pożarnej z Krasnegostawu.  

Drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniu bojowym.

Najlepszą drużyną okazała się drużyna z Żółkiewki uzyskując najlepszy wynik.

Drugie miejsce zajęła drużyna z Płonki , a trzecie  drużyna z Poperczyna.