Logo Rudnik Gmina

News

Zaproszenie na XXXI obrady Sesji Rady Gminy

Zaproszenie na obrady XXXI Sesji Rady Gminy Rudnik

 

Przewodniczący Rady Gminy Rudnik zaprasza na obrady XXXI Sesji Rady Gminy , która odbędzie się w dniu 30 maja  2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku. Początek sesji o godzinie 900.

Porządek Sesji:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

 4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami Rady.

 5. Interpelacje i wnioski radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rudnik z wykonania budżetu za 2016 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok .

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. „ Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy na  lata 2017-2023”.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2017 rok .

 12. Uchwalanie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020.

 13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 14. Sprawy różne.

 15. Zakończenie sesji.

Wojt Gminy Zaprasza

Tadeusz Zdunek 

Godziny przyjęć interesantów:

Od pn. do pt. w godz:

7:30 - 15:30 

tel:( 84) 684-11-23

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.