Logo Rudnik Gmina

News

Koordynator sportu

18.02.2019

 

Wójt Gminy Rudnik

ogłasza konkurs

na KOORDYNATORA SPORTU

Forma świadczenia usługi: umowa zlecenie

Okres obowiązywania umowy zlecenia: marzec-grudzień 2019r. (10 miesięcy)

Wymiar czasu pracy koordynatora w ciągu miesiąca na stanowisku – 80 godzin.

Praca w godzinach popołudniowych wg zaproponowanego harmonogramu.

Wysokość wynagrodzenia :  20 zł brutto/godzinę.

1.Kwalifikacje i wymagania:

 1. Konkurs adresowany jest do pasjonatów sportu i osób chcących propagować sport w Gminie Rudnik.
 2. Wykształcenie o kierunku: wychowanie fizyczne lub zbliżonym, pedagogicznym.
 3. Preferowane dodatkowe kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. instruktor, trener.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie sportu, doświadczenie w zakresie organizacji przedsięwzięć sportowych lub rekreacyjnych.
 2. Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

2.Zakres obowiązków:

 1. Koordynowanie spraw związanych z realizacją zadań gminnych w zakresie funkcjonowania sportu i rekreacji.
 2. Koordynowanie i organizowanie zajęć ruchowych oraz imprez w celu zapewnienia systematycznej działalności sportowo-rekreacyjnej na obiektach sportowych.
 3. Popularyzowanie wszelkich form aktywności na rzecz zdrowia i sprawności dzieci oraz młodzieży.
 4. Promowanie zdrowego trybu życia, wolnego od alkoholu i narkotyków oraz różnych form spędzania wolnego czasu, integracja społeczna oraz wyrównywanie szans poprzez sport.
 5. Podejmowanie samodzielnie i wspólnie z placówkami oświatowymi, organizacjami nieformalnymi i stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami przedsięwzięć mających na celu krzewienie sportu, turystyki i rekreacji.
 6. Opracowanie kalendarza wydarzeń sportowych we współpracy z Urzędem Gminy, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi.
 7. Współpraca z mediami w zakresie promocji wydarzeń sportowych na terenie Gminy.
 8. Współpraca z właściwym merytorycznie pracownikiem Urzędu Gminy w zakresie bieżącej publikacji informacji o wydarzeniach sportowych na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
 9. Dbanie o ogólny porządek na obiektach i wokół nich.
 10. Stała troska o zapewnienie bezpieczeństwa na obiektach podczas zajęć sportowych.
 11. Zgłaszanie zarządzającemu obiektem bieżących potrzeb z zakresu wyposażenia w niezbędny sprzęt sportowy i napraw wyposażenia.
 12. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację zadań w zakresie sportu, rekreacji i czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży, promowanie wolontariatu w sporcie.
 13. Składanie sprawozdań z działalności sportowej.
 14. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez pracodawcę.

     Zajęcia prowadzone przez Koordynatora odbywać się będą zgodnie z zaproponowanym i zatwierdzonym harmonogramem.

3.Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)
 2. List motywacyjny.
 3. Pisemna koncepcja działalności w zakresie rozwoju sportu i rekreacji (wraz z proponowanym kalendarzem wydarzeń sportowych) z  uwzględnieniem istniejącej infrastruktury sportowej.
 4. Kserokopia posiadanych ewentualnych uprawnień zawodowych kandydata na koordynatora.
 5. Harmonogram pracy.
 6. Oświadczenie kandydata na koordynatora o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Klauzula informacyjna – podpisana.

4.Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Rudniku lub na adres e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl w terminie do dnia 25 lutego do godz. 1530 .

 

                                                                                                            WÓJT GMINY RUDNIK 

                                                                                                          /-/ Paweł Kucharczyk

5.Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

Wojt Gminy Zaprasza

Paweł Kucharczyk 

Godziny przyjęć interesantów:

W każdy wtorek w godz:

7:30 - 15:30 


 

URZĄD GMINY RUDNIK  

Rudnik 71 

22-330 Rudnik

tel/fax: 84 6841123

e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl

urząd czynny:
pon.-pt. 7:30-15:30

 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.