Logo Rudnik Gmina

News

Informacja dla rolników

13.03.2019

Restrukturyzacja małych gospodarstw 60 000zł

W ramach poddziałania 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw, od 28 lutego do 29 marca br. trwa nabór wniosków na „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

Pomoc może zostać przyznana rolnikowi lub małżonkowi rolnika, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:

  • gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 10 tys. euro
  • prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • nie prowadzi działalności w celach naukowo-badawczych;
  • jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
  • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do jego realizacji.

 W tym zakresie pomoc przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.

 W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

 Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 000 zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 000 euro), płatna w II ratach:

  • I rata - 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 000 zł
  • II rata - 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 000 zł

Premia przyznawana jest na operację obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie polegającej na przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa.

Restrukturyzacja gospodarstwa ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa.  Pomoc można uzyskać na operację polegającą w szczególności na zmianie rodzaju prowadzonej produkcji rolnej, prowadzącej do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro oraz co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej.

 

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

 Szczegółowe informacje na temat działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw" można otrzymać w Biurach Powiatowych i Oddziałach Regionalnych ARiMR lub pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronach internetowych www.arimr.gov.pl.

 

Wojt Gminy Zaprasza

Paweł Kucharczyk 

Godziny przyjęć interesantów:

W każdy wtorek w godz:

7:30 - 15:30 


 

URZĄD GMINY RUDNIK  

Rudnik 71 

22-330 Rudnik

tel/fax: 84 6841123

e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl

urząd czynny:
pon.-pt. 7:30-15:30

 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.