Logo Rudnik Gmina

News

News zdjęcie id 342

Informacja o zwołaniu X sesji Rady Gminy Rudnik

24.05.2019

                                                                                                                                            Rudnik 21.05.2019 r.

 

EL.0002.I.6.2019

                                                                                                   

                                                                                                         Pan/i

                                                                                                              

                                                                        …………………………

                                                                                                                    Radny/a/  Rady Gminy Rudnik  

 

      Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję X sesję Rady Gminy Rudnik, proponując następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 5. Pisemne interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjecie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rudnik

  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

   2019.

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbica.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bzowiec

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Joanin.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kaszuby.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Majdan

       Borowski Pierwszy.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Maszów.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mościska.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płonka.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płonka

        Poleśna.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudnik.

17. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Równianki.

18. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Suche Lipie.

19. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Suszeń.

20.Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Majdan

      Kobylański.

21. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Majdan

Łuczycki.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2019 rok.

23.  Uchwalenie zmiany wieloletniej prognozy finansowej .

24. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

       zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik

 

  27. Sprawy różne oraz wolne wnioski.

  28. Zakończenie sesji.

 

       Sesja odbędzie się w dniu 31 maja 2019  roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku.

Początek sesji godz. 900.

Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Wojt Gminy Zaprasza

Paweł Kucharczyk 

Godziny przyjęć interesantów:

W każdy wtorek w godz:

7:30 - 15:30 


 

URZĄD GMINY RUDNIK  

Rudnik 71 

22-330 Rudnik

tel/fax: 84 6841123

e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl

urząd czynny:
pon.-pt. 7:30-15:30

 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.