Logo Rudnik Gmina

News

News zdjęcie id 456

Informacja o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Rudnik

13.11.2019

ZAPROSZENIE  NA XIV SESJĘ  RADY GMINY RUDNIK  

 20 LISTOPADA 2019r.

 

      Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506z późn. zm.) zwołuję XIV sesję Rady Gminy Rudnik, proponując następujący porządek obrad:

 

1.  Otwarcie sesji.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 5.  Pisemne interpelacje i zapytania radnych *.

6.  Uchwalenie zmiany wieloletniej prognozy finansowej .

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2019 rok.

8.  Podjęcie uchwały w  sprawie obniżenia  średniej ceny  skupu  żyta  przyjmowanej  do 

     obliczania podatku rolnego na 2020 rok.

9.  Podjęcie    uchwały    w   sprawie   określenia    wysokości   stawek  podatku    od  

     nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rudnik na 2020 rok.

10. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  określenia   wysokości  rocznych  stawek  podatku  od  środków transportowych na rok 2020.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rudnik  z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok2020”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego

      Gimnazjum w Rudniku.

13. Podjecie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela gminy Rudnik do składu Rady  Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie  na lata 2019-2023.

14. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

15. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wdrożenia w Urzędzie  procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesów – dot. płatności  bezgotówkowych.

16. Przedstawienie informacji o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego, stwierdzonych nieprawidłowościach i działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.

17. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rudnik w roku szkolnym  2018-2019.

18. Sprawy różne oraz wolne wnioski.

19. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 20 listopada 2019  roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku. Początek sesji godz. 1000.

Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Wojt Gminy Zaprasza

Paweł Kucharczyk 

Godziny przyjęć interesantów:

W każdy wtorek w godz:

7:30 - 15:30 


 

URZĄD GMINY RUDNIK  

Rudnik 71 

22-330 Rudnik

tel/fax: 84 6841123

e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl

urząd czynny:
pon.-pt. 7:30-15:30

 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.