Logo Rudnik Gmina

News

News zdjęcie id 470

Zaproszenie na OBRADY XV sesjI rady Gminy Rudnik

12.12.2019

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE NA OBRADY XV SESJI RADY GMINY RUDNIK 19 GRUDNIA 2019r.     

 

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XV sesję Rady Gminy Rudnik, proponując następujący porządek obrad:

 

1.  Otwarcie sesji.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie porządku obrad z sesji .

4.  Przyjęcie protokołu z  sesji z dnia 30.09.2019 r.

5.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji .

6.  Pisemne interpelacje i zapytania radnych *.

7.Podjecie uchwały w sprawie w  sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z  wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat , jak również  tryb ich pobierania.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących  w zakresie zadań własnych.

9. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik ”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rudnik ( z perspektywą do 2023 roku)”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych .

12. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pastwa nieruchomości położonej w obrębie Maszów.

13.  Uchwalenie zmiany wieloletniej prognozy finansowej .

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2019 rok.

15.  Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.

17. Sprawy różne oraz wolne wnioski.

18. Zakończenie sesji.

 

       Sesja odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019  roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku. Początek sesji godz. 900.

Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

 

Wojt Gminy Zaprasza

Paweł Kucharczyk 

Godziny przyjęć interesantów:

W każdy wtorek w godz:

7:30 - 15:30 


 

URZĄD GMINY RUDNIK  

Rudnik 71 

22-330 Rudnik

tel/fax: 84 6841123

e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl

urząd czynny:
pon.-pt. 7:30-15:30

 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.