Logo Rudnik Gmina

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności Cyfrowej

Gmina Rudnik zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony podmiotu pod adresem : http://www.rudnik.gmina.pl

Data publikacji strony internetowej: czerwiec 2014r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: wrzesień 2016r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna  z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Lista niezgodności:

-  na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej

-  udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej

- elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,

-  nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,

- zwiększając rozmiar elementów strony internetowej  w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony

- strona używa grafik by przedstawić tekst

- na stronie  znajdują się umieszczane dokumenty jako skan wersji papierowych lub niewłaściwe przygotowane pliki Word i Pdf 

- na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków

- na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów

- część publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia:

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

-  pliki jak i  filmy zostały opublikowane na stronie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Ułatwienia na stronie:

Strona internetowa Urzędu Gminy Rudnik posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- podwyższony kontrast,

- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mariusz Krakowiak, adres poczty elektronicznej urzad@rudnik.gmina.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 6841322. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich   https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna:

Opis dostępności architektury:

Urząd Gminy w Rudniku Rudnk 71, 22-330 Rudnik

Budynek Urzędu Gminy mieści sie na parterze,  nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi chodnik, wejście główne do budynku znajduje się od głównej ulicy. W budynku jest również wyjście ewakuacyjne od drugiej strony. Do wejścia do budynku występują niskie 4 stopniowe schody,  nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe są oszklone, dwuskrzydłowe i mają szerokość 90 cm (+40cm).

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dzwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, jest zamontowany przycisk dzwonka przywoławczego.

W budynku występuje jeden korytarz główny z którego petenci mają dostęp do pokoi z pracownikami urzędu w celu załatwienia spraw. Na terenie jest wyznaczone i oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych - blisko przy Urzędzie Gminy.

Urząd Gminy w Rudniku zezwala na wstęp do urzędu osoby niepełnosprawnej z psem asystującym, jednak taką wizytę prosi o ewentualne wcześniejsze zgłoszenie i umówienie się na dogodny termin. Zgłoszona wcześniej wizyta pozwoli na sprawniejsze załatwienie sprawy oraz pomoc pracownika osobom z niepełnosprawnością.

Na terenie Urzędu nie ma informacji o miejscu i sposobie korzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub on-line

Dodatkowe informacje dla osób niepełnosprawnych:

Osoby niepełnosprawne mogą kontaktować się z urzędem Gminy w Rudniku:

- telefonicznie pod nr. 84 684 11 23 ( sekretariat)

- e-mail :  urzad@rudnik.gmina.pl

- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP:/ugrudnik/SkrytkaESP

Wojt Gminy Zaprasza

Paweł Kucharczyk 

Godziny przyjęć interesantów:

W każdy wtorek w godz:

7:30 - 15:30 


 

URZĄD GMINY RUDNIK  

Rudnik 71 

22-330 Rudnik

tel/fax: 84 6841123

e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl

urząd czynny:
pon.-pt. 7:30-15:30

 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.