Logo Rudnik Gmina

News

News zdjęcie id 509

Zaproszenie na OBRADY XVI sesjI rady Gminy Rudnik

20.02.2020

 

ZAPROSZENIE NA OBRADY XVI SESJI RADY GMINY RUDNIK

27 LUTEGO 2020 r.   

 

  

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XVI sesję Rady Gminy Rudnik, proponując następujący porządek obrad: 

 

1.  Otwarcie sesji.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie porządku obrad z sesji .

4.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji .

5.  Pisemne interpelacje i zapytania radnych *.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej  Zamość:

 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów działalności  schroniska dla zwierząt.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Zamość:

 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów działalności Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych.

8.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Rudnik.

11. Podjecie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości   i porządku na    terenie Gminy Rudnik .

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego

13.  Uchwalenie zmiany wieloletniej prognozy finansowej .

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2020 rok.

15.  Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  Rudnik na 2020 rok

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Rudnik, na okres od dnia 1 września 2019 r.

17. Sprawy różne oraz wolne wnioski.

18. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 27 lutego 2020  roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku.

Początek sesji godz. 900.

Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Wojt Gminy Zaprasza

Paweł Kucharczyk 

Godziny przyjęć interesantów:

W każdy wtorek w godz:

7:30 - 15:30 


 

URZĄD GMINY RUDNIK  

Rudnik 71 

22-330 Rudnik

tel/fax: 84 6841123

e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl

urząd czynny:
pon.-pt. 7:30-15:30

 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.