Logo Rudnik Gmina

News

News zdjęcie id 650

Zaproszenie na OBRADY XVIII sesjI rady Gminy Rudnik

08.07.2020

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Rudnik, proponując następujący porządek obrad: 

1.  Otwarcie sesji.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27.02.2020 roku.

5.  Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 21.05.2020 roku.

 6. Pisemne interpelacje i zapytania radnych*.

 7. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Rudnik za rok 2019 – debata

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2019 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rudnik z wykonania budżetu za 2019 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudnik z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego

13.  Uchwalenie zmiany wieloletniej prognozy finansowej .

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2020 rok.

15. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na rok 2021 w formie dotacji celowej z budżetu Gminy dla Powiatu Krasnostawskiego na realizacje inwestycji pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3101L Średnia Wieś- Wierzchowina- Chłaniów- Bzowiec- Gruszka Mała” na odcinkach „ od km 0+100 do km 0+650 dł. 0,550 km: od 4+535 do km 6+369 dł. 1,834 km; od km 6+618 do km 7+088 dł. 0,470 km; od km 7+568 do km 8+118 dł. 0,550 km; od km 9+713 do km 12+845 dł 3,133 km; od km 13+851 do km 15+398 dł. 1,547 km; od km 9+712 do km 12+845 dł. 3,133 km; od km 13+851 do km 15+398 dł. 1,547 km; Łącznie 8,084 km.

16. Podjęcie uchwały powierzenia Wójtowi Gminy Rudnik uprawnień do ustalenia wysokości albo sposobu ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Rudnik.

17. Podjecie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudnik.

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2020-2025.

19. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik dla terenów o funkcji mieszkaniowej w miejscowościach Bzowiec, Majdan Kobylański, Maszów, Mościska, Rudnik, Równianki, Suszeń, Wierzbica.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik dla terenów produkcyjnych w miejscowościach Maszów i Majdan Kobylański.

21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu     zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik dla terenów usługowych w     miejscowościach Płonka, Mościska, Suszeń i Wierzbica.

22.Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik dla części miejscowości Wierzbica.

23. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik.

24. Podjecie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik      na rok szkolny 2020/2021.

25. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku za 2019      rok oraz ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.

26. Sprawy różne oraz wolne wnioski.

27. Zakończenie sesji.

      Sesja odbędzie się w dniu 15 lipca 2020  roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku.  Początek sesji godz. 900.

Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Wojt Gminy Zaprasza

Paweł Kucharczyk 

Godziny przyjęć interesantów:

W każdy wtorek w godz:

7:30 - 15:30 


 

URZĄD GMINY RUDNIK  

Rudnik 71 

22-330 Rudnik

tel/fax: 84 6841123

e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl

urząd czynny:
pon.-pt. 7:30-15:30

 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.