Logo Rudnik Gmina

News

News zdjęcie id 758

Zaproszenie na OBRADY XX sesjI rady Gminy Rudnik

02.11.2020

 

 

 

 

Zaproszenie na obrady XX Sesji Rady Gminy Rudnik

 

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XX sesję Rady Gminy Rudnik, proponując następujący porządek obrad: 

1.  Otwarcie sesji.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

5.  Pisemne interpelacje i zapytania radnych *.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/126/2020 z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu  Krasnostawskiego. ( 40 000,00 zł)

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu      Krasnostawskiego. ( 25 000,00 zł)

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu      Krasnostawskiego. ( 75 000,00 zł)

10.  Uchwalenie zmiany wieloletniej prognozy finansowej .

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2020 rok.

12.  Podjęcie uchwały w  sprawie obniżenia  średniej ceny  skupu  żyta  przyjmowanej  do obliczania podatku rolnego na 2021 rok.

13.  Podjęcie    uchwały    w   sprawie   określenia    wysokości   stawek  podatku    od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rudnik na 2021 rok.

14. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  określenia   wysokości  rocznych  stawek  podatku  od środków transportowych na rok 2021.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rudnik        z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy     z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik.

17. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

18. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu     gospodarowania  mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2020-2025.

19. Podjecie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład       mieszkaniowego zasobu Gminy Rudnik.

20. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rudnik do Stowarzyszenia     Samorządów Euroregion Roztocze.

21. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rudnik w roku      szkolnym  2019-2020.

22. Sprawy różne oraz wolne wnioski.

23. Zakończenie sesji.

 

       Sesja odbędzie się w dniu 9 listopada 2020  roku  w budynku sali sportowej w Rudniku.    Początek sesji godz. 900.

Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Wojt Gminy Zaprasza

Paweł Kucharczyk 

Godziny przyjęć interesantów:

W każdy wtorek w godz:

7:30 - 15:30 


 

URZĄD GMINY RUDNIK  

Rudnik 71 

22-330 Rudnik

tel/fax: 84 6841123

e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl

urząd czynny:
pon.-pt. 7:30-15:30

 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.