Logo Rudnik Gmina

News

News zdjęcie id 847

ZAPROSZENIE NA XXIII SESJE RADY GMINY RUDNIK

12.02.2021

 

 

 

      Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Rudnik, proponując następujący porządek obrad: 

1.  Otwarcie sesji.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji .

5.  Pisemne interpelacje i zapytania radnych *.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej  Zamość:

  - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów działalności  schroniska

            dla zwierząt.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Chełm:

  - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów działalności Ośrodka  dla 

    Osób  Nietrzeźwych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

      Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu

       Krasnostawskiego.( 15 375,00 zł)

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu

       Krasnostawskiego. ( 39 975,00 zł)

11.  Uchwalenie zmiany wieloletniej prognozy finansowej .

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2021 rok.

13. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/149/2020 Rady Gminy Rudnik

       z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

       zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik dla terenów o funkcji mieszkaniowej

       w    miejscowościach Bzowiec, Majdan Kobylański, Mościska, Rudnik, Równianki,

       Suszeń, Wierzbica.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania projektu

      Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu

      i harmonogramu opracowania projektu strategii.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy

      Rudnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

       Rudnik na 2021 rok.

17. Przedstawienie  planu pracy Komisji Rady Gminy Rudnik na 2021 rok.

18. Sprawozdania z wykonania planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy.

19. Sprawy różne oraz wolne wnioski.

20. Zakończenie sesji.

 

 

       Sesja odbędzie się w dniu 19 lutego 2021  roku  w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rudniku.    

Początek sesji godz. 10 00.

Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

 

*zgodnie  z art. 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady Gminy

Wojt Gminy Zaprasza

Paweł Kucharczyk 

Godziny przyjęć interesantów:

W każdy wtorek w godz:

7:30 - 15:30 


 

URZĄD GMINY RUDNIK  

Rudnik 71 

22-330 Rudnik

tel/fax: 84 6841123

e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl

urząd czynny:
pon.-pt. 7:30-15:30

 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.