Logo Rudnik Gmina

News

News zdjęcie id 852

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

18.02.2021

Urząd Gminy w Rudniku zaprasza do konsultacji dotyczących przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rudnik na lata 2021-2025

                                  

 

Przedmiot i cel konsultacji

Konsultacje społeczne przeprowadzane są w celu uzyskania opinii i uwag do projektu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rudnik na lata 2021- 2025 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , obowiązkiem gminy jest opracowanie oraz realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rudnik na lata 2021 -  2025 jest realizacją tej ustawy.

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności , dostępności i profesjonalizmu służb społecznych w udzielaniu pomocy osobom doznającym przemocy rodzinnej , a także w podejmowaniu odpowiednich działań wobec sprawców.

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Forma i termin konsultacji

Konsultacje przeprowadzane będą w formie pisemnej  i elektronicznej , z wykorzystaniem formularza konsultacji , który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Konsultacje prowadzone będą w terminie  od dnia 18 lutego 2021r. do dnia 25 lutego 2021r.

Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:

1. ) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: urzad@rudnik.gmina.pl

2.) pocztą tradycyjna na adres: Urząd Gminy w Rudniku, Rudnik 71, 22- 330 Rudnik

3.) osobiście – poprzez złożenie pisma w Urzędzie Gminy z zachowaniem wszelkich środków ostrożności bezpieczeństwa w związku z Covid-19

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1. Zarządzenie Nr 17/2021  Wójta Gminy Rudnik  z dnia 12.02.2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rudnik w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rudnik na lata 2021- 2025.

2. Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Rudnik na lata 2021-2025.

3. Formularz konsultacyjny dotyczący projektu  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  w Gminie Rudnik. na lata 2021- 2025.

 

Wojt Gminy Zaprasza

Paweł Kucharczyk 

Godziny przyjęć interesantów:

W każdy wtorek w godz:

7:30 - 15:30 


 

URZĄD GMINY RUDNIK  

Rudnik 71 

22-330 Rudnik

tel/fax: 84 6841123

e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl

urząd czynny:
pon.-pt. 7:30-15:30

 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.