Logo Rudnik Gmina

News

News zdjęcie id 901

zaproszenie na XXIII sesję rady gminy

23.04.2021

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Rudnik, proponując następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 5. Pisemne interpelacje i zapytania radnych*.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rudnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Rudnik.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2021 r.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rudnik.

 11. Uchwalenie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2021 rok.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej remontu kapliczki za zasadną.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego za bezzasadną.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za bezzasadną.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Wójta Gminy Rudnik.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rudnik na lata 2021 – 2025.

 23. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku oraz ocena zasobów pomocy społecznej.

 24. Sprawy różne oraz wolne wnioski.

 25. Zakończenie sesji.

 

 

Sesja odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 roku w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku.

Początek sesji godz. 12 00.

Wojt Gminy Zaprasza

Paweł Kucharczyk 

Godziny przyjęć interesantów:

W każdy wtorek w godz:

7:30 - 15:30 


 

URZĄD GMINY RUDNIK  

Rudnik 71 

22-330 Rudnik

tel/fax: 84 6841123

e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl

urząd czynny:
pon.-pt. 7:30-15:30

 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.