Logo Rudnik Gmina

Archiwum newsów, strona 2

Obrazek dla news_951

Informacja

18.06.2021

W związku z omyłką pisarską, która wystąpiła na zaproszeniu na sesję Rady Gminy Rudnik w dniu 22.06.2021 r. informuję, iż:

- pkt 10 obrad sesji brzmi :

„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rudnik a Gminą Gorzków w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Józefów i Borsuk w Gminie Gorzków”.

-pkt 11 sesji brzmi:

„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rudnik a Gminą Turobin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Zabłocie w Gminie Turobin”.

-pkt 16  sesji brzmi:

„Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rudnik”.

 

Jednocześnie wskazuję, że wszyscy Radni otrzymali prawidłowe materiały na sesję oraz prawidłowe projekty uchwał. Omyłka pisarska dotycząca brzmienia uchwał wystąpiła jedynie w zaproszeniu na sesję.

 

więcej

Obrazek dla news_950

Zakończenie remontu drogi w Mościskach

18.06.2021

Informujemy o zakończeniu prac związanych z remontem drogi gminnej nr 109880L w miejscowości Mościska. Prace obejmowały położenie 2 warstw nawierzchni bitumicznej na odcinku 600 metrów, wykonanie nowego oznakowania drogi oraz ustawienie barierek zabezpieczających przepust. Koszt przedmiotowego zadania wyniósł 187 707,96 zł, z czego 70% stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Droga w Mościskach to pierwsze zakończone zadanie drogowe z zaplanowanych do realizacji w 2021 roku.

więcej

Obrazek dla news_949
Obrazek dla news_946

Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Rudnik za 2020 rok

14.06.2021

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.,poz. 713, z późn. zm.)  Wójt Gminy Rudnik przedstawia Radzie Raport o stanie Gminy za rok 2020.Raport obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Rudnik za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec , który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie , poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik.Zgodnie z ust.8 art.28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja , podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia”.Sesja , na której zostanie przedstawiony raport o stanie gminy Rudnik odbędzie się 22.06 2021 roku. W związku z powyższym  zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21.06 2021 r.w Urzędzie Gminy Rudnik.

więcej

Wojt Gminy Zaprasza

Paweł Kucharczyk 

Godziny przyjęć interesantów:

W każdy wtorek w godz:

7:30 - 15:30 


 

URZĄD GMINY RUDNIK  

Rudnik 71 

22-330 Rudnik

tel/fax: 84 6841123

e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl

urząd czynny:
pon.-pt. 7:30-15:30

 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.