Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Rudnik w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rudnik:

1. Raport z konsultacji- pdf

2. Projekt uchwały- docx

3. Mapa obszru zdegradowanego - pdf

4. Mapa obszaru rewitalizacji- pdf