W dniu 18.07.2022 roku do Urzędu Gminy wpłynęła  uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Fundację im. Leonardy i Gustawa Kiwerskich z Wierzbicy.

Zgodnie z art.19a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę na okres 7 dni:

UPROSZCZONĄ OFERTĘ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO- PDF